Presteforeningen støtter Norsk Sykepleierforbunds streik i NHO Service og Handel

Uttalelse fra Presteforeningens sentralstyre:

Presteforeningen støtter Norsk Sykepleierforbunds streik i NHO Service og Handel.

Vi mener Sykepleierforbundet har fremmet rettmessige krav om tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som i offentlig sektor. Dette vil sikre minstelønnsstandarder for ansatte uavhengig av tariffområde. Sykepleierforbundets pågående streik er et lovlig middel, med et begrenset og forsvarlig uttak som tar hensyn til liv og helse.

Vi reagerer sterkt på NHOs varsel om en lockout av 500 sykepleiere i 65 bedrifter. Dette er et uforholdsmessig mottiltak som i all hovedsak rammer tredjeperson, og som nettopp vil være en trussel mot liv og helse. Det vil derfor med stor sannsynlighet kunne tvinge fram en tvungen lønnsnemnd. Dette bryter etter vår mening med partenes intensjoner om håndtering av konflikt, og med ideen bak den norske modellen.