Poengberegning av kurs fra SPP-programmet

SPP-programmet og mastergradene er to helt forskjellige evalueringssystemer, som opererer på hvert sitt nivå og organiseres ulikt. For likevel å gi uttelling inn i mastergradene for de i presteskapet som har tatt deler av eller hele SPP, er det laget en innpassingsordning med hjemmel i universitetsloven. Fullført SPP med kurs som ikke var vekttalls- eller poengberegnet, kan innpasses med 30 stp i et masterprogram.

De kursene som opprinnelig var vekttallsberegnet er også blitt gitt studiepoeng tilsvarende de tidligere vekttall. 60 stp må være tatt ved én av partene (fakultetene) i Kompetanserådet, og 30 stp kan være tatt ved andre institusjoner. Søknader om innpassing av kurs og henvendelser vedrørende ekvivalering følger de faste årlige fristene (15.3. og 15.9.), og henvendelser med dokumentasjon rettes direkte til ett av fakultetene i Kompetanserådet. Arbeid (publiserte artikler, ferdig litterært verk/bok) som leveres ett av fakultetene kan bedømmes som selvstendig arbeid i masteren ved evt tilleggselementer som seminarfremlegg (jamfør programbeskrivelsen). For nærmere informasjon, ta kontakt med PFs sekretariat. Nedenfor følger en liste over kurs fra SPP-programmet som er innpasset med studiepoeng.

Kurs fra SPP element 1 og 2:

Studiepoeng forkortes stp i det følgende

Arbeidsveilederutdanning (AVU) 40 stp

Feltprestfaglig videreutdanning (FFV) 20 stp

Kirkelig ungdomsarbeid (KUA) 20 stp

Kompetanseutvikling for studentprester (KSP) ordinært kurs 10sp, utvidet 15 stp

Kristendom på rogalandsk v/MHS 20 stp

Kristen spiritualitet og retreatarbeid (KSR) 20 stp

Kvinner og ledelse i kirken (KLK) 20 stp, inkludert kurset ved Høgskolen i Hedmark

Liturgisk videreutdanning (LIV) 20 stp

Menighetspedagogisk videreutdanning (MPV) 20 stp

Pastoralhomiletisk utdanning (PHU) 20 stp

Pastoralklinisk utdanning (PKU) 20 stp

Pastoral lederutdanning (PLU) 20 stp

Samtale med par (SMP) 20 stp

Videreutdanning for prester i helsesektoren (VPH) 20 stp

Videreutdanning for prester i Sjømannsmisjonen/Sjømannskirken (VPS) 20 stp

Kurs fra SPP element 3:

«Etikk og pluralisme» utlyst v/ MF 1994-99, 30 stp

«Livets mening og menneskers frelse» utlyst v/ MF 1995-97, 30 stp

«Kirken i Norge mot 2000-årene» utlyst v/ MF 1997-98, 30 stp

Følgende kurs er opprinnelig poengberegnet og innpasses i Masteren:

Element 1 og 2:

Ad fontes utlyst v/TF 2000-01, 10 vekttall, 30 sp

«Homiletikk og nyere teksttolkning» utlyst v/TF 2006-07 , 30 stp

Liturgisk videreutdanning (LIV) 2003-05 utlyst v/NTNU, 30 stp

Liturgisk videreutdanning (LIV) 2006-08 utlyst v/NTNU, 30 stp

«Lærende menighet» utlyst v/MF 2006-08, 30 stp

Pastoral lederutdanning (PLU) 2003-05 inkl. prosjekt, 30 stp

«Smak og kjenn» (KSR) utlyst v/TF 2007-08, 20 stp

Videreutdanning i interkulturell forståelse (VIF) utlyst v/NLA10 vekttall, 30 stp

Åndelig veiledning (ÅVL) utlyst v/MF 2005-06, 30 stp

Element 3:

«Veier til ny bibellesning» utlyst v/TF 1997-98, 10 vekttall, 30 stp.