Personalreglement for ansatte i Den norske kirke (rettssubjektet)

Kirkemøtet har vedtatt felles personalreglement for prester og  tilsatte ved bispedømmekontorene og Kirkerådets sekretariat.

Reglementet inneholder blant annet bestemmelser om ansettelse av prester, herunder prosedyre for utlysning av stilling, innstillingsråd, tilsettingsråd og ansettelsesorganer, intervju, referanser, kvalifikasjonsprinsippet med mer.