Pastoralkonferanse i Porvoo

Porvoo-fellesskapets pastoralkonferanse for 2016 holdes i Porvoo i Finland 1.-6. september 2016. 20-årsjubileet for Porvoo-avtalen markeres under konferansen, som har temaet «Extending Hospitality Beyond Our Comfort Zones».

Fellesskapet ble dannet da de lutherske kirkene i Norden og Baltikum og de anglikanske kirkene i Storbritannia og Irland inngikk en økumenisk avtale i Porvoo i 1996. Etter avtaleinngåelsen er det alter- og prekestolsfellesskap mellom kirkene, kirkene har erklært å se de andre kirkenes døpte medlemmer som sine egne, og prester som er ordinert i en av kirkene kan gjøre tjeneste i de andre uten ny ordinasjon. Annethvert år holdes en konferanse for prester i kirkene i Porvoo-fellesskapet. I 2016 er Den evangelisk-lutherske kirken i Finland vertskap for konferansen, som holdes i Porvoo der avtalen ble inngått.

En av målsetningene for konferansen er at deltakerne skal bli bedre kjent med kirkeliv og teologisk arbeid i vertskirken, for å kunne ta med seg erfaringer og nye perspektiver hjem. Konferansedeltakerne vil besøke Porvoo by og bispedømme, feire felles gudstjenester, oppleve kirker i Porvoo og Helsinki og høre forelesninger ved finske teologer og delta i diskusjoner. Deltakerne blir innkvartert hos finske familier under oppholdet, og på søndagen vil deltakerne delta i lokale gudstjenester sammen med sine vertsfamilier.

Presteforeningen yter stipend til dekning av reise, opphold og deltakeravgift for en deltaker. Den som får stipend forplikter seg til å bidra med en faglig refleksjon i form av en kort artikkel. Artikkelen publiseres i Inter Collegas eller i en egen avdeling av nettidskriftet. På den måten kan alle medlemmer få tilgang til erfaringene fra konferansen. Interesserte sender stipendsøknad til fagsjef Marit Bunkholt innen 15. juni.