Foto: Kristianne Marøy

Ny tariffavtale i KA-området

Det ble natt til 21. juni inngått ny tariffavtale med KA. Rammen for oppgjøret i 2016 endte på 2,5% i tråd med frontfagene. Det er også avtalt økonomi for mellomoppgjøret i år 2017. Oppgjøret har en god økonomisk ramme for våre medlemmer og sikrer en grei lønnsutvikling.

En viktig endring ved årets oppgjør er at kode 5226 prest heretter er innplassert i lønnsgruppe 5. Denne kode kopierte tidligere laveste grunnlønnsplassering i 0922 kapellan i staten.
– For denne gruppen sikrer årets oppgjør en positiv lønnsutvikling, særlig positiv er utviklingen for de med 10 og 16 års ansiennitet. Det er også verdt å merke seg at prester som tidligere har hatt en binding mot kapellanlønningene i staten nå skal gis tillegg for særskilt arbeidstid i tråd med hva som gjelder for andre ansatte på KAs tariffområde, sier Presteforeningen leder Martin Enstad

Mange av våre medlemmer har ikke hatt sikringen om kapellanlønn, men blitt avlønnet i lønnsgruppene 4 og 5.
Lønnsgruppe 4 får en god lønnsøkning i 2016, men står stille i 2017. I snitt over de to årene er lønnsutviklingen i størrelsesorden 2,7% – 3,3 %.
Sammenliknet med kapellaner i staten har lønnsgruppe 5 hatt en lavere lønn de første årene i karrieren. Over to år vil lønnsnivået for arbeidstagere i lønnsgruppe 5 med 0, 2, 4 og 6 års ansiennitet stige med rundt 50 000 kroner. For de med 8, 10 og 16 års ansiennitet ligger lønnsveksten mellom 33 og 40 000 kroner.
– Dette er en bra utvikling. Det er særlig positivt at det gjøres noe med de relativt lave begynnerlønningene for lønnsgruppe 5 , sier Enstad.

Utfordring med oppgjøret er at man for akademikergruppene med lang ansiennitet ikke helt har fulgte opp tilleggene gitt i kommunal sektor.
– Det er et bekymringsfullt signal med tanke på rekrutteringsutfordringer i kirkelig sektor, sier Presteforeningens leder Martin Enstad.

Dokumenter

Vedlegg til protokollen Detaljene i den inngåtte avtalen