Nettverkssamling for kvinnelige tillitsvalgte 1.-2. november 2017

Bli med på nettverkssamling! Presteforeningens Fagutvalg for kjønn og likestilling (FAKL) inviterer alle kvinnelige medlemmer til et døgn med samtale, foredrag og nettverksbygging.

TEMA: KVINNERS PRESTETJENESTE ANNO 2017

Hvordan snakker vi om kvinners prestetjeneste og lederoppgaver i kirken mer enn 50 år etter Ingrid Bjerkås?

Hvordan møter vi debatten om underordning i frikirkelig sammenheng? Hva betyr dette for økumenisk samarbeid?

Er det fortsatt nødvendig å kjempe for kvinners plass i kirken eller må vi begynne å kvotere inn menn? Hvorfor er kjønnsbalanse viktig?

Innledninger ved blant andre Marit Halvorsen Hougsnæs (direktør i KAs arbeidsgiveravdelingen), Aud V. Tønnesen (dekan ved Teologisk fakultet, UiO) og Ingunn Folkestad Breistein (rektor ved Ansgar teologiske høgskole).
Detaljert program er under utarbeidelse.


Hvem kan delta på nettverkssamlingen?

Nettverkssamlingen er et tiltak for å motivere kvinner til å ta på seg tillitsverv i Presteforeningen. Den retter seg derfor særlig til kvinner som er tillitsvalgte i Presteforeningen eller som kunne tenke seg å bli det, og til kvinner som er engasjert i spørsmål om likestilling.

Antall deltakere er begrenset og ved behov vil sekretariatet i samråd med regionale tillitsvalgte gjøre en prioritering blant de påmeldte. Vi ønsker at alle tariffområder og typer prestestillinger er representert på samlingen.

Samlingen holdes i Oslo på Clarion Hotel Bastion (Skippergata 7) og Kirkens hus (Rådhusgata 1-3), fra onsdag 1.november kl 12 til torsdag 2.november kl 13

PÅMELDING INNEN 18.SEPTEMBER DIREKTE TIL PRESTEFORENINGEN VED INGVILD OSBERG osberg@prest.no

Presteforeningen dekker utgifter til reise og overnatting.