Forsiden < Lønn for prester/teologer ansatt i kirkelige fellesråd og menighetsråd

Lønn for prester/teologer ansatt i kirkelige fellesråd og menighetsråd

Denne artikkelen beskriver lønnssystemet i kirkelige fellesråd og hvordan prester og teologer bør innplasseres i dette.

Lønn består av to hovedelementer: den ordinære grunnlønnen (årslønn) og for en del stillinger tilleggslønn for arbeid på særskilte tidspunkt.

I kirkelige fellesråd er det to lønnsmodeller: Stillinger med ansiennitetsstiger og stillinger som er direkte plassert uten automatisk opprykk (disse kalles unormerte stillinger).

Som prest/teolog bør du ansettes i lønnsgruppe 5 eller få en direkte lønnsplassering som minimum tilsvarer dette lønnsnivået. Noen arbeidsgivere vil for en del stillinger (blant annet i trosopplæringen) likevel tilby innplassering i lønnsgruppe 4, fordi de mener det er stillingens kompetansekrav som skal fastsette lønnen, og ikke arbeidstakerens faktiske kompetanse.

Vi anbefaler alle medlemmer som søker eller har fått tilbud om stilling i et fellesråd/menighetsråd om å søke bistand fra en tillitsvalgt eller sekretariatet i forbindelse med lønnsforhandlinger. Generelt anbefaler vi at du ikke takker ja til en stilling uten å være fornøyd med det lønnstilbudet som er framsatt.

Et avgjørende moment for hvilken lønnsmodell du skal følge er stillingskoden (sifrene som står foran stillingstittelen). Se for eksempel forskjellen mellom 5201 Institusjons-/sykehusprest og 3201 Institusjons-/sykehusprest.