Landskonferansen 2016

Presteforeningen arrangerer årets landskonferanse på Gardermoen 14.-15. juni. Landskonferansen samler sentralstyre, representantskap og medlemmer av alle stiftsstyrer og lønns- og forhandlingsutvalg. Tema for årets konferanse er «Prestetjeneste i endring», og vi har invitert gjester fra Kirkerådet, Kulturdepartementet og Unio for å belyse prestetjenestens fremtid.

Program

Tirsdag 14. juni

Kl 12.00        Lunsj

Kl 13.00        Prestetjeneste i endring: Virksomhetsoverdragelse, arbeidstid, avvikling av boplikt: Hvordan påvirker det prestetjenesten?

 • Åpning ved leder i Presteforeningen Martin Enstad

Kl 13.30        Hva vil Kirkerådet med prestetjenesten? Virksomhetsoverdragelse og videre veivalg

 • Leder i Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum
 • Respons ved Anna Grønvik, nestleder i Presteforeningen
 • Samtale

Kl 14.45        Kaffe

Kl 15.00        Virksomhetsoverdragelsen – status og framdrift

 • Torbjørn B. Hjorthaug, avdelingsdirektør Kulturdepartementet

Kl 15.30        Linjer i kirkens personalpolitikk fra 1.1.2017

 • HR-sjef Sissel Vartdal, Kirkerådet
 • Responser fra omstillingstillitsvalgt i PF, Ingvild Osberg og hovedverneombud Dag Tormod Milje

Kl 16.15        Kaffe

Kl 16.30        Samtalen fortsetter

Kl 17.15        Møteslutt

Kl 19.00        Middag m/ Kulturinnslag

Onsdag 15. juni

Kl 08.15        Morgensamling

Kl 08.30        Profesjonsetiske retningslinjer

 • Foredrag ved Marit Bunkholt
 • Samtale

Kl 09.30        Taushetsplikt og avvergeplikt – jus og profesjonelt skjønn i sjelesorgens rom

 • Foredrag ved ph.d. Kjartan Leer-Salvesen, Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag, Høgskulen i Volda
 • Samtale

Kl 10.30        Kaffe

Kl 10.45        Fra Unio: Hovedtariffoppgjøret 2016. Pensjonsordninger framover.

 • Ragnhild Lied, leder i Unio

Kl 11.30        «Forbliver» «på like linje»? Statens politikk overfor Den norske kirke og trossamfunnene i framtiden

 • Statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet
 • Respons og samtale

Kl 12.45        Avslutning ved nestleder Anna Grønvik

Kl 13.00        Lunsj (og avreise kl. 14.00)