KrFs alternative budsjettforslag med nye millioner til Den norske kirke

I sitt alternative budsjettforslag til Den norske Kirke foreslår KrF 76 millioner ekstra i driftstilskudd, 200 millioner  i ekstra egenkapital og fem millioner til partsamarbeid. I tillegg ønsker KrF å beholde rentekompensasjonen for kirkebygg, men utvide beløpet til en milliard.

Anders Tyvand,stortingspolitiker for KrF og medlem av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, sier i en kommentar til www.prest.no  at det har vært viktig for KrF at Den norske kirke både har en økonomisk trygghet for fremtiden samtidig som den blir gitt en økonomisk fleksibilitet  til å kunne gjennomføre nødvendige prioriteringer.

– Vi starter forhandlinger med Venstre og regjeringspartiene denne uken og jeg håper vi får gjennomslag for våre forslag.

Presteforeningens leder, Martin Enstad sier i en kommentar til KrFs budsjettforslag:

– Det er veldig gledelig at KrF gir en slik prioritering til Den norske kirke i sitt alternative budsjettforslag. Dette er absolutt nødvendig for å videreføre dagens drift. Vi er derfor helt avhengig av at KrF får gjennomslag for dette i forhandlingene. Hvis ikke vil det bli færre prester neste år.