Foto: Helene Moe Slinning

Jon Aalborg tilsatt i sekretariatet

Jon Aalborg er ansatt i 50 % stilling som seniorrådgiver med kommunikasjonsansvar i Presteforeningens sekretariat. I tillegg går han inn i en 3-årig 50 % prosjektstilling knyttet til PFs arbeid med kirkelig organisering og intern organisasjonsutvikling.

Jon kommer fra stilling som sjømannsprest på Costa del Sol, og begynner i sekretariatet 1. oktober. Han har lang fartstid som tillitsvalgt i PF, med verv både lokalt, regionalt og nasjonalt. I forbindelse med ansettelsen har Jon allerede fratrådt sitt verv som medlem av PFs sentralstyre, og 1. vara Ola Bakken går da inn som fast medlem i styret for resten av perioden.