Jobb som forandrer

Kjenner du noen som vil ha en jobb som forandrer? Behovet for nye medarbeidere i kirken er stort, og rekruttering av nye er en viktig oppgave for alle som allerede er i fulltidstjeneste i kirken. Derfor er Presteforeningen med på Kirkerådets rekrutteringsløft. Torsdag 3. mars var magasinet «Jobb som forandrer» vedlegg i Vårt Land. I magasinet forteller prester, diakoner, kateketer og kantorer om hvorfor de valgte jobb i kirken. Kapellan i Sjømannskirken i London, Jens Bjelland Grønvold, forteller om sin vei til presteyrket:
– Vi kom frem til at det som er så fint med å være prest, er at du får møte folk når livet er vanskelig og tungt. Men, det stopper ikke der. Du får også møte dem når livet er veldig fint. Det spennet trakk meg til teologien.

 

Les gjerne magasinet nedenfor, last det ned og del med noen som kan vurdere å utdanne seg til arbeid i kirken!

Blad gjennom magasinet "Jobb som forandrer"

 

Dokumenter

Last ned magasinet PDF med hele oppslag