Hva mener de politiske partiene om kirke og tro?

Det får du svar på om du leser følgende artikkel. Vi har saumfart partiprogrammene for å se hva de skriver. Alle partiene, som enten er på Stortinget eller har realistisk mulighet til å komme dit, er med. Rekkefølgen er alfabetisk.