By Ole Husby from Melhus, Norway - Skigard, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32306775

Høringsuttalelse: Grensejustering mellom Møre og Nidaros bispedømme mv.

Presteforeningen avga 23.10.2018 høringsuttalelse til Møre og Nidaros bispedømmer om

  • endring av bispedøme- og prostigrense for Rindal (Møre bispedømeråd).
  • endring av bispedømme og prostigrenser i Nidaros bispedømme (Nidaros bispedømmeråd.