Interiør Vardåsen kirke.

Foto: Kristianne Marøy

Høring: Arbeidsgiverspørsmål

Uttalelse til Kirkerådets høring om arbeidsgiverspørsmål og klagenemnd. Vedtatt 15.10.2015.