Enighet i oppgjøret i staten

Partene i mellomoppgjøret i staten kom natt til lørdag 29. april til enighet. Det gis et generelt tillegg til alle på 0,33 % pr. 1. mai. Videre er det satt av 0,8 % til lokale lønnsforhandlinger pr. 1. juli.

I en opprydning i lønnsplanene er nå samtlige prestestillingskoder fjernet, i og med virksomhetsoverdragelsen. Lønnsramme 26 og lønnsramme 45 er også fjernet. Det er tatt inn følgende sikringsbestemmelse i protokollen:

«Ansatt i stillingskode som utgår, overføres til en stillingskode på tilsvarende nivå og i henhold til den lokale lønnspolitikken, i samme lønnsramme eller samme lønnsspenn. Overføringen skal ikke medføre nedgang i lønn. Overføringen avtales av partene i lokale forhandlinger. Dersom lønnsrammen til den tidligere stillingskoden ikke lenger finnes, må spørsmålet legges frem for de sentrale partene for avgjørelse.»

Les mer hos www.unio.no