PFs organisasjon (lover, strategier, mandater skjemaer m.m.)