Avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helseforetak

Avtalen mellom Spekter og Unio for overenskomstområde helseforetak er forlenget til 31.12.2017 som følge av at hovedavtalen er forlenget til samme dato.