Studiestøtte fra AKS – husk rapportering og innmelding

De som har meldt inn kurs / lokalt studiearbeid for å få kursstøtte fra AKS i 2016:
Husk fristen for å sende inn rapport med frammøteliste innen 31.12.2016.
Husk også å oppgi dataene vi trenger for utbetaling av støtte, se kursrapport- og frammøteskjemaet.

Husk også å melde inn planene for kurs i 2017 som dere ønsker støtte til.
Kurset «Reformasjon nå» som er finansiert av bispedømmet, og andre kurs som er finansiert med offentlige midler, kan ikke få støtte, men lokalt studiearbeid for øvrig, tekstsamtaler, studieturer etc. kan få støtte. Innmelding må sendes før kurset settes i gang. Innmeldinger kan sendes for vårsemesteret, høstsemesteret eller for hele året under ett.

Nærmere opplysninger på studiestøtte fra AKS.

Kontaktperson: Per Kristian Aschim, tlf. 41619718, mail: pa826@prest.no.

Emneknagger

Utdanning