Fredrik Saxegaard. Foto: Menighetsfakultetet

Fredrik Saxegaard. Foto: Menighetsfakultetet

Soknepresten – bidragsyter til ledelse?

Soknepresten som bidragsyter til ledelse var tittelen på hovedforedraget på Presteforeningens generalforsamling 13. mars 2018. Foredraget var ved Fredrik Saxegaard, praktikumsleder og førsteamanuensis i Praktisk teologi ved Menighetsfakultetet. Saxegaard har tidligere arbeidet i Presteforeningens utdanningavdeling, og tok sin doktorgrad ved MF i 2017 på avhandlingen Realizing church: Parish pastors as contributors to leadership in congregations.

Saxegaard trakk frem tre ulike eksempler, tre prester med ulike svar på spørsmålet: «når opplever du deg selv som en leder?» Disse svarene gikk i retning av tre ulike pastorale samhandlingsmønstre. En forsto seg i utgangspunktet ikke som leder. En syntes det var lettere å svare på når hun ikke ledet. Den tredje opplevde at ledelse oppsto eller trådte fram i konkrete situasjoner. Alle tre beskrev komplekse samhandlingsmønstre, og prestetjeneste som en blanding av tjeneste med ord og sakrament og andre former for samhandling i menigheten.

For å fortolke dette trakk Saxegaard inn begrepet «grenseobjekt» fra samfunnsvitenskapen. Presten kan fortolkes som et «grenseobjekt» mellom ulike aktiviteter gjennom identifikasjon, koordinering, refleksjon og transformasjon.

På spørsmålet om prestene bør være daglig leder i menigheten ville Saxegaard ikke svare direkte, men ga noen momenter og spørsmål som en «test» på om prestene bør ha en slik lederfunksjon.