Utdanningsinstitusjonene MF, TF og VID tilbyr en tverrfaglig videreutdanning om ledelse i menighetene. Utdanningen gir prester, daglige ledere/kirkeverger som er daglig leder for menighetsrådets virksomhet, diakoner, kateketer, kantorer og andre kirkelige medarbeidere økt kompetanse til å utføre grunnleggende ledelsesoppgaver lokalt. Kunnskap, profesjonsbakgrunn og erfaring den enkelte bringer med, vil sammen med teoriperspektiver og refleksjon være viktige læringsressurser i utdanningen.

Dette kurset vil gi 15 studiepoeng. Kurssamlingene vil finne sted våren 2020.

Les mer på Bispemøtets nettside.

Prest og teolog i praksis

Denne gangen er det MF som har hovedansvaret for kurset. Første del (5 studiepoeng) er en obligatorisk del av innføringsprogrammet for prester i Den norske kirke. Til sammen er del 1 og 2 (til sammen 10 studiepoeng) obligatorisk emne i Erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi.

Les mer på Bispemøtets nettside.

Pastoralklinisk utdanning (PKU)

Det lyses ut tre PKU-kurs: