Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Sjelesorgsymposiet 2019: Sjelesorg i bevegelse 27.-28.5.2019

Sjelesorgsymposiet ble arrangert for første gang i 2015 og er et årlig møtested for prester, diakoner og andre som jobber i praksisfeltet, samt forskere og lærere i faget. Symposiene er til for å løfte fram og utvikle sjelesorgen med et særlig fokus på «førstelinjen», i menigheter og lokalsamfunn.

Bak arrangementet står Lars Johan Danbolt (MF), Anne Hege Grung (TF), Hans Stifoss-Hanssen (VID) og Anne Austad (VID). Disse har gjort en datainnsamling blant sjelesørgere i menighet som vil bli løftet fram til drøfting og bruk. Til årets symposium foreligger det en fersk artikkel (Tidsskrift for Sjelesorg 1 – 19) basert på dette materialet, med vekt på å vise hvordan sjelesørgerne forstår sin praksis.

Slik presenteres årets tema av arrangørene:

«Sjelesorg i bevegelse» er relatert til tendensen i materialet mot å bevege seg bort fra spenningen mellom konfidentorientert og kerygmatisk sjelesorg, og framheve verdien av at både sjelesørger og konfident kan være til stede med hele seg i sjelesorgsamtalen. På symposiet vil vi spørre hva det vil si å drive konfidentorientert sjelesorg i dag, i lys av vår tids fokus på brukerperspektiv og brukermedvirkning. Vi vil også drøfte hvordan vi kan forstå kerygma relatert til erfaringens betydning i sjelesorgen, samt nyere teologis egalitære idealer.

Foredragsholdere: Birte Nordahl, Sigridur Gudmarsdottir, Solveig Fiske.

Tid: 27.-28. mai 2019

Sted: Hamar, Clarion Collection Hotel Astoria

Påmeldingsfrist: 23. april 2019

Pris: Kr. 1300 for to dager, kr. 800 for en dag.
Overnatting: Kr. 950,-.

Nærmere opplysninger på VIDs nettsider.