Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Sjelesorgens egenart. Nasjonal konferanse for prester i helsesektoren 7.- 9. juni 2017.

Sykehusprestene ved Sørlandet sykehus inviterer til nasjonal konferanse for prester i helsesektoren 7. – 9. juni 2017.

Konferansen blir i Noas ark v/Dyreparken, Kristiansand.

Tema: Sjelesorgens egenart.

Konferanseavgift:      kr 2300,- (før 7. april 2017)

                                   kr 3000,- (etter 7. april 2017)

Overnatting og måltider kommer i tillegg.

Se påmeldingsskjemaet for nærmere opplysninger om priser for overnatting, betaling m.m.

 

Onsdag 7. juni

11.00 – 13.00 Ankomst, registrering og lunch

13.00 – 16.00 Sjelesorgens egenart – mellom tradisjonen og det moderne sykehuset

Hans Stifoss-Hanssen: professor ved Senter for diakoni og profesjonell praksis, VID – vitenskapelig høgskole, Oslo.

Hilde Frøkedal: stipendiat ved Senter for diakoni og profesjonell praksis, VID – vitenskapelig høgskole, Oslo.

19.00               Middag

 

Torsdag 8. juni

09.00 – 12.00 Et psykoanalytisk blikk på sjelesorgens egenart?

Svein Haugsgjerd: tidligere overlege ved OUS/Gaustad Sykehus og professor II ved Nordland Universitet samt privatpraktiserende psykoanalytiker og psykoterapeut.

12.00 – 13.00  Lunch

13.00 – 13.30  Oppsummering og spørsmål så langt.

13.30 – 14.15 Hold meg.

Kunstnerisk innslag ved Kirsten Falch: “harpeterapeut” og skribent.

14.30 – 15.30 Kristen tro i endring – sykehuset som kontekst.

Pål Repstad: professor ved Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder.

15.45 – 16.30 Fagforeningstid

19.00                Festmiddag

 

Fredag 9. juni

09.00 -10.00   Faglige presentasjoner. Hver region/sykehus sier noe om hva de holder på med/aktuelle utfordringer/prosjekter/forskning.

10.00 – 11.00  Person og profesjon i møte med andres død.

                        Kjetil Moen: teolog/PhD, universitetslektor, Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger.

11.15 – 13.00  Fortsettelse av faglige presentasjoner.

13.00 – 13.15  Evaluering og avskjed.

13.15               Lunch

 

Med forbehold om endringer.

 

Emneknagger

Sjelesorg