Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Sjelesorg, samtale og retreat

Her finner du du ressurser knyttet til sjelesorg, samtale og retreat, både i ditt arbeid som sjelesørger og for personlige anliggender.

Profesjonsetikk

Profesjonsetikk for prester – Presteforeningens profesjonsetiske dokument. Dokumentet kan også bestilles som et trykket hefte fra Presteforeningens sekretariat.

Presten og mediene – et refleksjonsdokument utviklet av Presteforeningen

Nettressurser

Kirkens samtaler med barn og unge – et ressurshefte om taushetsplikt og profesjonelt skjønn. Utviklet av Kirkelig ressurssenter, Presteforeningen, Kirkelig undervisningsforbund og Det norske Diakonforbund. Det er også utarbeidet en bakgrunnsartikkel som utdyper innholdet i heftet.

Taushetsplikt og avvergeplikt – et referat fra Kjartan Leer-Salvesens disputas over avhandlingen «På tilliten løs? En studie av læreres og presters skjønnsutøvelse i spenningen mellom taushetsplikt, meldeplikt og avvergeplikt»

Presters taushetsplikt – innhold, grenser og rettslige konsekvenser – artikkel om og lenke til en Ingrid Løining Ørums juridiske masteroppgave om presters taushetsplikt.

Ressursside om avveringsplikten – ressursside utarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumtisk stress.
Avvergingsplikten er et lovpålagt og individuelt ansvar for å forhindre alvorlige vold- og seksuallovbrudd. Å finne ut når, og ved hvilke lovbrudd, du har avvergingsplikt etter straffeloven, kan være utfordrende. På plikt.no får du hjelp til hvordan du skal handle.

Fagmiljøer

Institutt for sjelesorg ved Modum bad

Haraldsplass samtalesenter

Viken senter

Fermate – ressurssenter for veiledning og samtale

Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Kirkens SOS

Retreat og rekreasjonsopphold

Kristne retreatsteder i Norge

Föreningen Kompass, Sverige

ABC-retreater – svensk-norsk samarbeid om retreat med undervisning spesielt tilrettelagt for kirkelige ansatte

Rekreasjonsuker ved Institutt for sjelesorg. Det finnes også en subsidieringsmulighet (normalt) via arbeidsgiver, som du kan lese mer om her.

Presteforeningen gjør oppmerksom på:

Innholdet på eksterne nettsider som det lenkes til er ikke Presteforeningens ansvar.
Vi mottar ikke godtgjøring for å lenke til sider som driver med salg.

Ressursoversikten er ikke uttømmende. Utvalget av ressurser gjøres av Presteforeningens sekretariat ut fra hva vi tror kan være nyttig for prester. Sidene er under utvikling.
Kjenner du til andre ressurser som kan være nyttig for flere hører vi gjerne fra deg. Send en e-post til sekretariatet.
Meld gjerne også fra hvis du finner lenker med feil.