Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Seminar: Trauma and care 11. og 14.10.2019

MF får besøk av to anerkjente forskere innenfor feltet teologi og traumer, og inviterer til Trauma and Care Seminar 11. og 14. oktober 2019.

Tid: 0900-1500 begge dager.

Sted: MF, Gydas vei 4, Oslo

Hovedforedragsholdere er professor Shelly Rambo fra Boston University Theological School som vil reflekter over teologiske temaer og læremessige implikasjoner i hennes arbeid relatert til klassiske temaer i kristen teologi, mens professor Pamela Cooper-White fra Union Theological Seminary, New York vil fokusere på de teologiske elementene i hennes arbeid som ligger i skjæringspunktet mellom konstruktiv teologi, pastoral pleie og psykoanalyse.

I tillegg til hovedforedragene blir det gruppediskusjoner, workshop om skjæringsfeltet mellom teologi, religion og trauma, og panelsamtaler hvor professor og psykiater Sverre Varvin (Oslo Met), gateprest Birte Nordahl (Kirkens Bymisjon), feltprest og PKU-veileder Torstein Holten (Forsvarets tros- og livssynskorps) og prest i Lulesamisk område og sokneprest i Tysfjord Rolf Steffensen (Den norske kirke).

Påmelding innen 1.10.2019

Seminaravgift 300,- for begge dager, 180,- for enkelt dag.

Norsk presentasjon av seminaret her.

Om program og påmelding (på engelsk) her.