Trygdeoppgjøret for 2022: fagorganisasjonene og pensjonistene er ikke fornøyde, men heller ikke overrasket.

Trygdeoppgjøret for 2022: fagorganisasjonene og pensjonistene er ikke fornøyde, men heller ikke overrasket.

Seminar: Perspektiver på fremtidig finansieringsordning 26. oktober

Norsk Selskap for Kirkerett arrangerer seminar om framtidig finansiering for Den norske kirke og andre trossamfunn. Dette er en aktuell tematikk i den religionspolitiske debatten.
Den varslede høringen om utkast til ny felles lov for tros- og livssynssamfunn fra Kulturdepartementet er et naturlig bakteppe for seminaret.

Seminaret finner sted i Oslo bispegård 26. oktober 2017 kl. 12.15-16.15.

Innledere: Marit Halvorsen Hougsnæs, KA, Jan Rune Fagermoen, Kirkerådet og Njål Høstmælingen, forsker og menneskerettighetsekspert.

Pris inkl. lunsj: kr. 200,- (inkludert i årskontingenten for medlemmer av Selskapet).

Seminaret er åpent for ikke-medlemmer.

Påmelding til rb797@kirken.no innen 18. oktober 2017.