Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Seminar: Arbeidsveiledning i trosopplæringen

31. mars inviterer PF og Kirkerådet til seminar om arbeidsveiledning for ansatte i trosopplæringen.

Det tidligere Fagråd for arbeidsveiledning tok i 2012 initiativ til et forskningsprosjekt med tittelen «ABV for trosopplæringsmedarbeidere i stabskontekster». Prosjektet har fulgt tre ulike forsøk med arbeidsveiledning i perioden 2013-2015. Prosjektet var støttet med prosjektmidler fra Trosopplæringsreformen «Størst av alt». Prosjektet har vært et samarbeid mellom Presteforeningen (som sekretariat for Fagrådet), Menighetsfakultetet og Diakonhjemmet høgskole. Professor Lars Johan Danbolt, Menighetsfakultetet og professor Hans Stifoss-Hanssen, Diakonhjemmet høgskole har vært faglig ansvarlige, med rådgiver Per Kristian Aschim, Presteforeningen, administrativ prosjektleder.

En rapport fra prosjektet vil være ferdig i løpet av mars 2016. Presteforeningen og Kirkerådet inviterer i den forbindelse til et halvdagsseminar i Kirkens hus torsdag 31. mars 2016 kl. 13:00-16:00, med lunsj fra kl. 12:00.

Program:

13:00-14:20 ABV for ansatte i kirkelig undervisning, presentasjon av et prosjekt (80 minutter) Presentasjon av prosjektet og funnene (30-40 min)
– Presentasjon ved Hans Stifoss-Hanssen og Lars Johan Danbolt.
– Responser ved Monika Skaalerud, KUFO, Inger Jeanette Enger, Nasjonalt fagråd for ABV m.fl.
– Åpent for spørsmål og kommentarer.

14:20-14:40: Kaffepause

14:40-16:00 Faglig kollegialitet og/eller tverrfaglig støtte? Hvordan forebygge faglig ensomhet hos ansatte i kirkelig undervisning? Og hvilken rolle kan ABV spille i dette? (80 minutter)
– Innledninger ved Morten Holmqvist, Menighetsfakultetet og Kristine Aksøy, Kirkerådet, Seksjon for barn, unge og trosopplæring (2 x 15 min).
– Samtale

Praktiske opplysninger:

Målgruppe er KUFOs landsstyre inkl. sentralstyre; Rådgivere (ABV) fra bispedømmekontorene; Nasjonalt fagråd for ABV; KA; Kirkerådet; Bispemøtet

Seminaret er ellers åpent for interesserte. Seminaret er gratis. Det tilbys lunsj for påmeldte deltakere fra kl. 12:00. Påmeldingsfrist er 18. mars.

Lenker