Onlinepsykologene formidler tjenester fra autoriserte psykologer.

Onlinepsykologene formidler tjenester fra autoriserte psykologer.

Samtale med psykolog – nettbasert tilbud

I samarbeid med Onlinepsykologene tilbyr Presteforeningen (PF) nettbaserte psykologtjenester til rabattert pris. Du som er medlem i PF, kan raskt og enkelt gjøre avtale med en av de autoriserte psykologene som formidler sine tjenester via Onlinepsykologene.

Det kreves ingen henvisning for å få time hos Onlinepsykologene, og bestilling av time skjer via en elektronisk booking-kalender der du selv velger ledig time hos ønsket psykolog.

– Gjennom dette samarbeidet med Onlinepsykologene har vi etablert et lavterskeltilbud som alle medlemmer kan benytte seg av, uavhengig av hvor i landet de er. Vi vet ikke hvor stort behovet er, men vi mener det er viktig å ha et slikt tilbud, sier Presteforeningens generalsekretær Anna Grønvik.

Hun legger vekt på at Onlinepsykologene er en veletablert virksomhet som formidler tjenester fra autoriserte psykologer som alle er medlemmer av Norsk Psykologforening. All kommunikasjon skjer gjennom krypterte løsninger.

Terapisamtalene foregår via Whereby, som er en fullkryptert løsning som ikke lagrer eller videreformidler lyd eller bilde til tredjeparter. Pålogging skjer via BankID.

Støtteordning for prester

Samarbeidet mellom Onlinepsykologene og Presteforeningen ble innledet etter at en prest selv tok kontakt med tjenesten.

– Vi ble kontaktet av Onlinepsykologene på bakgrunn av det behovet de hadde sett, og vi mener det er verd å prøve en ordning som kan være tilgjengelig for alle Presteforeningens medlemmer, sier Anna Grønvik.

Tilbudet til Presteforeningens medlemmer gir 15 % rabatt på Onlinepsykologenes ordinære tjenester.

Slik bruker du dette medlemstilbudet

Dersom du ønsker å benytte deg av Presteforeningens medlemstilbud hos Onlinepsykologene, går du inn på Onlinepsykologenes hjemmeside og bestiller time.

Faktura sendes direkte til deg fra Onlinepsykologene.

Har du tilbakemeldinger om tilbudet hører vi gjerne fra deg på pf@prest.no

Kategorier

Medlemsfordeler

Emneknagger

Medlemskap