Retreater for menighetsarbeidere

Sammen med Sigve Ims, Ulla Käll og Øystein Gunnersen  inviterer Magnus Malm til en serie ABC-retreater på Makrillviken, Smögen, 2016-17. Retreatene er et svensk norsk samarbeid. Oppstart er 4.-7. september.

Undervisningen tar utgangspunkt i at deltagerne har erfaring med menighetsarbeid, som tilsatt eller frivillig, med de spesielle vilkår for det indre livet som dette innebærer. Hva gjør det med min identitet og gudsrelasjon at Gud også er min arbeidsgiver? Hvordan kan mitt lederskap bli en frukt av mitt indre liv med Gud, og ikke bare en reaksjon på ytre faktorer? Prester, pastorer, diakoner, pedagoger, musikere, ungdomsledere, styremedlemmer … Alle kategorier av menighetsarbeidere fra alle kristne samfunn er velkommen.

ABC-retreatene fungerer som et rullerende program av sammenhengende retreater, som gir støtte til den langsiktige prosessen i et samspill mellom retreater og hverdagsliv.

Deltagerne velger selv intervallene mellom retreatene, men ikke kortere enn et år, og binder seg ikke for mer enn en retreat om gangen. Undervisning, øvelser og meditasjoner øser av den kristne kirkens lange tradisjon med åndelig veiledning, særlig den ignatianske, og følger en tråd som begynner med:

2016:

A-retreat 4-9 september Ledere: Magnus Malm /Sigve Ims/ Ulla Käll

Vi stiller oss innfor Jesu kall til å følge ham som hans disipler, og setter søkelyset på en del av våre hinder: negative gudsbilder, ubearbeidede fromhetsmønstre, sviktende kontakt med vår vilje, uklare motiv og mål for etterfølgelsen, tørt bønneliv osv.

C-retreat 25-30 september Ledere: Magnus Malm / Øystein Gunnersen/ Ulla Käll Denne retreaten er en videreutvikling av klassisk kristen spiritualitet. Målet er å gi verktøy til fortsatt eget arbeid i det indre verkstedet. Vi går videre med gudsbilder, bønnen, ørkenerfaringen og åndelig skjelning.

2017:

A-retreat 23-28 april. Ledere: Magnus Malm / Sven Giljebrekke / Ulla Käll

B-retreat 7-12 mai. Ledere: Magnus Malm / Øystein Gunnersen / Ulla Käll Vi går videre med tillempninger i menighetsarbeiderens hverdag. Vi fokuserer på lederrollen og synet på kall, identitet og tjeneste. Hensikten er å få hjelp til å flytte det indre tyngdepunktet fra tjenesten til Gud.

A-retreat 3-8 september. Ledere: Magnus Malm / Øystein Gunnersen / Ulla Käll

C-retreat 24-29 september. Ledere: Magnus Malm / Sigve Ims/ Ulla Käll.

Pris: 4500,- SEK

Påmelding til retreatene på Makrillviken:

Karin Engstrand Ängatorp gård 3 S-441 92 Alingsås Sverige

E-post: karin.engstrand@telia.com . Mobil: +46 (0)76 10 26 985

OBS: Meld i fra ved påmelding dersom du har spesiell diett. Vi kan tilby laktose- og glutenfri mat. Dessverre kan vi ikke tilby andre dietter grunnet liten kjøkkenkapasitet.

Magnus Malm skriver blant annet om retreatene:

Arbeidet med ABC-retreatene for menighetsarbeidere vokste i høy grad fram på Tomasgården i begynnelsen på 90-tallet. I godt samarbeid med Sven Giljebrekke og Ulla Käll fikk jeg frihet til å eksperimentere med de ulike innslagene i disse retreatene, som ut fra erfaringene der etter hvert fikk en fast form som har vist seg slitesterk gjennom årene. I 1991 fikk jeg til og med en stilling på halvtid i Sandomstiftelsen for å jobbe med dette i Sverige og Norge.

Nå har vi disse norsk-svenske retreatene på Makrillviken for prester, pastorer og andre menighetsarbeidere. Stedet har vist seg å fungere svært godt for dette formålet, og er relativt lett å komme til fra både Sverige og Norge.

 Ulla Käll er diakon og arbeider med retreat, åndelig veiledning, Taizéspiritualitet og hennes gitarspill har blitt en naturlig del i dette. Prestene er norske og har erfaring med åndelig veiledning. Disse er Sigve Ims, fra Stavanger, Øystein Gunnersen, fra Skien og Sven Giljebrekke som nå er prest i Aremark.