Religionspsykologi 2016

17.-18. oktober 2016. «Kulturell forståelse i behandling og helsefremmende arbeid» er tema for årets Nordiske konferanse i religionspsykologi på Biri. Kurset er godkjent som etterutdanning for prester i helse- og sosialsektor. Det er fortsatt ledige plasser på konferansen.

Det blir innføring i Kulturformuleringsintervjuet fra DSM-5 som nylig er oversatt til norsk. Roberto Lewis-Fernandez fra USA som har ledet arbeidet med utvikling av Kulturformuleringsintervjuet i DSM-5 er årets hovedinnleder. I tillegg blir det innlegg ved Sofie Bäärnhielm fra Sverige om hvordan intervjuet har blitt anvendt blant flyktninger i Sverige.

Konferansen arrangeres av Religionspsykologisk senter ved Sykehuset Innlandet.

Dokumenter

Program - Religionspsykologi 2016 Program for Nordisk konferanse i religionspsykologi 2016

Emneknagger

Utlysninger