Reformasjon nå – videoressurser

Se fagfolk i samtale om Luther som ressurs og utfordring for Den norske kirke. Håkon Olaussen, rådgiver for preses, intervjuer. Dette er videoressurser som er utviklet til videreutdanningskurset «Reformasjon nå». Her finnes også miniforelesninger til kursets åtte temaer.

Kurset er utviklet i et samarbeid mellom Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo (TF), Det praktisk-teologiske seminar (PTS), Det teologiske menighetsfakultet (MF), VID vitenskapelig høgskole (VID), NLA Høgskolen (NLA), Presteforeningen (PF) og Bispemøtet (BM).

Intervjuene er tilgjengelig fra lenkene nedenfor.

a) Om Gud
Samtaleintervju med Marius Mjaaland (TF) og Gyrid Gunnes (VID)
Miniforelesninger ved Harald Hegstad (MF) og Anne Hege Grung (PTS)

b) Dåp og antropologi
Samtaleintervju med Bård H. Norheim (NLA ) og Kristin Graff-Kallevåg (MF)
Miniforelesninger ved Joar Haga (MF) og Merete Thomassen (PTS)

c) Viva vox evangelii
Samtaleintervju med Sivert Angel (PTS) og Tone S. Kaufman (MF)
Miniforelesninger ved Marianne B. Kartzow (TF) og Knut Tveitereid (NLA)

d) Døden og de døde
Samtaleintervju med Tarald Rasmussen (TF) og Otfried Czaika (MF)
Miniforelesninger ved Eivor Oftestad (MF) og Anne Ausatad (VID)

e) Spiritualitet og mystikk
Samtaleintervju med Jan-Olav Henriksen (MF) og Knut Ruyter (TF)
Miniforelesninger ved Otfried Czaika (MF) og May Bente Matre (NLA)

f) Luther og «de andre»
Samtaleintervju med Mona Helene Farstad (NLA) og Vidar Haanes (MF)
Miniforelesninger ved Diana Edelman (TF) og Bård Mæland (VID)

g) Familie, kjønn og samliv
Samtaleintervju med Kristin Fjelde Tjelle (VID) og Svein Aage Christoffersen (TF)
Miniforelesninger ved Knut Alfsvåg (VID) og Gunhild Maria Hugdal (MF)

h) Reformasjonen og sosial endring
Samtaleintervju med Oddvar J. Jensen (NLA) og Aud Tønnessen (TF)
Miniforelesninger ved Stephanie Dietrich (VID) og Sturla Stålsett (MF)