Kjersti Brakestad Boge

Kjersti Brakestad Boge

Rapport: Hvor ble det av mitt barn?

Bent-Inge Misje fikk Olavsstipendet i 2010 for å undersøke kirkens behandling av dødfødte barn i Norge. Undersøkelsen inneholder intervju med 33 foreldre som har mistet barn ved fødselen i tidsrommet 1951-2002, en historisk oversikt over synet på dødfødte, registrering av dødfødte i kirkelige register, pastoriale retningslinjer samt liturgier som er brukt ved gravlegging av dødfødte.

Misje er i dag sjøforsvarsprest ved Haakonsvern orlogstasjon.

Dokumenter

Hvor ble det av mitt barn? Forskningsrapport etter tildeling av Olavsstipend 2010.