Ny fast spalte: Månedens medlem

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig!

Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs og verden på tvers. Våre medlemmer er menighetsprester og spesialprester, organisasjonsansatte og saksbehandlere, proster og mellomledere, biskoper og direktører, studenter og pensjonister. De jobber hos over 150 arbeidsgivere, i fem forskjellige tariffområder, studerer på seks teologiske studiesteder og pensjonister finnes over hele landet!

I serien «Månedens medlem» vil vi vise fram noe av dette mangfoldet. Gjennom året får du et raskt møte med 12 av våre medlemmer.

Kjappe fakta om Arne Magnus Smørvik, månedens medlem i januar

Stilling: Sokneprest
Alder:
57 år
Arbeidssted: Meråker sokn i Stjørdal prosti, Nidaros bispedømme
To fakta om arbeidsstedet ditt: Eneprest i et sokn der nesten alle er medlemmer av Dnk. Liten, men entusiastisk stab

7 spørsmål

Hva jobber du med akkurat nå?
Konfirmantweekend til helga.

Hva inspirerer deg i jobben?
Når det vi og jeg har på hjertet, når fram til adressatene enten det er gudstjenester, konfirmanter eller trosopplæring det er snakk om. Dessuten møter med mennesker der følelser og ekte menneskelige uttrykk deles.

Nevn en bok eller teolog som har vært viktig for deg:
Da jeg var prest i Herøy på Helgeland på 90-tallet, ble jeg for alvor kjent med Petter Dass, og han har fulgt meg siden. Han var selvfølgelig et barn av sin tid, men det har gjort inntrykk på meg å se hvordan han plantet evangeliet midt i folks hverdag, og at han utførte prosjektet sitt med varme, frisk folkelighet og masse humor.

Hva er din favorittsalme?
Skulle kanskje tatt en Petter Dass-salme etter det jeg har sagt, men tror jeg velger «Jesus från Nasaret går här fram» av Anders Frostenson.

Hva er din beste avkopling?
Skigåing, hagestell og en litt nerdete hobby: Jernbaner

Hvis du skulle hatt en annen prestejobb eller jobb i kirken – hva skulle det vært?
En eller annen form for lederstilling, kanskje?

Hva er det høyeste punkt i verden du har vært på?
På Jungfraujoch, 3466 moh. I Sveits går det jernbaner overalt, også dit opp.

Kategorier

Aktuelt