Ny bok: Nattverd

Ola Tjørhom: Nattverd, Vårt Land forlag 2020

Med boka Nattverd har Ola Tjørhom ønsket å skrive «en kortfattet og begripelig, men likevel mest mulig dekkende innføring i nattverdens teologi» (forordet). Forfatteren kombinerer et økumenisk blikk med å løfte fram den lutherske tradisjonen. Presteforeningen har bidratt økonomisk til utgivelsen av boka.

Forlaget omtaler boka slik:

Oppslutningen om nattverd øker i Norge. Men hva er nattverd egentlig? I denne lille boka gir teologiprofessor Ola Tjørhom en lettfattelig innføring i hva nattverd er, til glede og opplysning for vanlige kirkegjengere. Tjørhom løfter fram flere av nattverdens gaver: Fellesskapet med Jesus, den sanselige opplevelsen, solidariteten med hele Guds folk og båndene mellom nattverd og den skapte verden. Alt dette vever han inn i det han kaller en materialistisk spiritualitet – en kristendom som bygger på et konkret og sanselig gudsnærvær i brød og vin.

Jesu aldri sviktende nærvær i hans ofte sviktende kirke er nattverdens kjerne. Ved nattverdbordet er han virkelig til stede, for vår og verdens skyld. Gjennom enkle handlinger som å spise og drikke, får vi del i uendelig rike gaver. For meg har møtene med Kristus i nattverden vært et trygt ankerfeste gjennom livets – og kirkelivets – mange skiftninger. Denne erfaringen ønsker jeg å dele med andre.

Fra boka.