Masteroppgave: Veien tilbake til livet

Ellen Langlete Haga er sykehusprest ved Sykehuset Østfold. Om sin masteroppgave skriver hun følgende:

«I forbindelse med gjennomføringen av Mastergrad i klinisk sjelesorg ved Det teologiske Meninghetsfakultet skrev jeg våren 2015 en oppgave med tema: Veien tilbake til livet. Sjelesørgeren som reisefølge i brytningen mellom nærhet og distanse.

Denne oppgaven tar utgangspunkt i opplevelser som sykehusprest på vakt 22. juli 2011. Jeg kom tett på katastrofen som rammet landet vårt. I møte med en ung overlevende fra Utøya utviklet det seg en nær relasjon over lang tid som utfordret til refleksjon omkring min rolle og yrkesidentitet.

I første del av oppgaven er det to fortellinger. «Morten” som ble skutt, men overlevde massakren på Utøya har skrevet en fortelling om vår relasjon. Jeg som hans reisefølge har deretter beskrevet mine opplevelser.

Med utgangspunkt i disse erfaringene går jeg videre til teori og refleksjon. Det er to hovedtemaer i oppgaven: Rolleforståelse og relasjonsdynamikk.
Problemstillingen som jeg har valgt i oppgaven er:

Hvordan kan sjelesørgeren i sin rolle som reisefølge ivareta spenningen mellom nærhet og distanse?
Som reisefølge på en vandring vil det alltid finnes grøfter å kunne falle i, både for en konfident og for en sjelesørger. Det kan både bli for nært, og det kan selvfølgelig bli for distansert. I oppgaven berører jeg disse mulighetene for å trå feil, men mitt anliggende har vært å utforske hvilke positive muligheter som ligger i å utvikle en reflektert praksis der målet er å være så nær som mulig og så distansert som nødvendig.»

Emneknagger

Sjelesorg