Ledig stilling: Rådgiver med studentansvar (15 % stilling)

Er du engasjert i kirke- og arbeidsliv, og har lyst til å lære mer om fagforeningsarbeid? Har du lyst til å være med på å styrke Presteforeningens studentarbeid?

Som rådgiver i Presteforeningen vil du få hovedansvar for foreningens arbeid for og blant teologistudenter, samtidig som du lærer om kirken som arbeidsplass og hvordan vi driver organisasjonsarbeid. Vi er en liten, men proaktiv organisasjon, som har en viktig stemme i det kirkelige arbeidslivet. Vårt sekretariat er en dedikert og engasjert gjeng som sammen dekker et bredt saksfelt. Nå ønsker vi oss en kollega som har engasjement for å synliggjøre Presteforeningen på studiestedene og fremme studentenes sak i kirkelig arbeidsliv.

Stillingen er midlertidig fram til 1. juli 2024, med mulighet for forlengelse. Arbeidstiden vil være om lag 20 % innenfor studiestedenes undervisningsperiode og tilsvarende lavere i andre perioder.

Dette blir hovedoppgavene dine

I tillegg kan du forvente å få andre oppgaver i sekretariatet etter kompetanse, interesse og kapasitet. Dette kan f.eks. være forefallende kontorarbeid, saksbehandling for styrende organer, kursvirksomhet etc.

For å fylle disse oppgavene på en god måte tror vi at du

Det er dessuten ønskelig at du har

Kvalifikasjoner

Vi tilbyr

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Stillingen har prøvetid på 3 måneder.

Vil du bli med i teamet?

PFs sekretariat har 7 ansatte fordelt på stab og to avdelinger. Denne rådgiverstillingen er plassert i stab under generalsekretæren.

Som profesjons- og fagforening jobber vi med et bredt saksfelt. Alle ansatte har sitt ansvarsområde, samtidig er vi opptatt av å dele erfaringer og kompetanse og holde hverandre orientert på tvers. På den måten holder vi fast på vårt felles fokus: medlemmenes beste!

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt generalsekretær Anna Grønvik, gronvik@prest.no eller mobil 970 64 642.

Søknadsfrist 1. juni –Intervjuer planlegges gjennomført i uke 23.

Om Presteforeningen

Presteforeningen er den ledende fagforeningen for prester og teologistudenter. Vi jobber både med profesjonsfaglige og arbeidsrettslige spørsmål. Vi har som mål å kunne bistå medlemmer med rådgivning og praktisk hjelp i tilknytning til den enkeltes arbeidsliv fra man begynner på profesjonsutdanningen, gjennom livet som yrkesaktiv, og i tilværelsen som pensjonist. Presteforeningen har 2200 medlemmer, hvorav 150 studenter, og er medlem i hovedorganisasjonen Unio.

Kategorier

Aktuelt