Kurs: Trosopplæring for voksne i folkekirka, 10.5.2019

IKO – Kirkelig pedagogisk senter inviterer til kurs om trosopplæring for voksne i folkekirka.

Kurset finner sted på IKO, Colletts gate 43, St.Hanshaugen i Oslo.

Tid: 10. mai 2019, kl. 0930-1530.

«Kurset rommer både forelesninger om kunnskapsinnhold og voksenpedagogikk, samt presentasjoner av ulike opplegg. Deler av dagen knytter an til Trond Skard Dokkas nye bok «Vendepunkt» – katekismestoff for voksne i vår tid – og film- og samtaleressurser i tilknytning til den.» (IKOs presentasjon av kurset)

Kurset koster kr. 850,- som inkluderer boka «Vendepunkt».

Blant foredragsholdere og innledere er Trond Skard Dokka, Kristin Frydenlund, Hallvard Mosdøl, Marita Sivertsen, Randi Langkaas og IKO-rådgiver Gunnfrid Ljones Øierud.

Nærmere informasjon om kurset finner du her.

Les omtale av boka på prest.no.