Personer rundt bord i samtale om bibeltekster

Foto: Kristianne Marøy

Personer rundt bord i samtale om bibeltekster

Foto: Kristianne Marøy

Konferansestipend våren 2020

Presteforeningen lyser ut to konferansestipend, begge med søknadsfrist 15. mars. Søknader sendes: anne.beate.tjentland@prest.no

Du som er medlem av Presteforeningen kan søke om konferansestipend. Det er Presteforeningens fagavdeling som tildeler stipender. PF dekker reise og konferanseavgift, eventuelt også utgifter til opphold. De som deltar på konferanser betalt av PF forplikter seg til å bidra med en faglig refleksjon i form av en kort artikkel til våre fagsider på nettet. På den måten kan alle våre medlemmer få tilgang til aktuelt fagstoff via noens deltakelse på konferanser og lignende. Artikkelen skal fortrinnsvis være en refleksjon over et foredrag eller seminar på konferansen som særlig vekket deltakerens interesse.

Konferanse: Gjestfrihet som teologisk nøkkel

Dato: 20.04.2020 – 09:00 til 15:30
Sted: MF vitenskaplige høyskole, Oslo
Arrangør: MF
Pris: 500
Påmeldingsfrist: 14.04.2020

Tema:
Hvordan være kirke og menighet i det flerreligiøse samfunn der en stor andel av innbyggerne ikke er medlemmer i Den norske kirke? Hvilke utfordringer og muligheter ser vi? Hvordan skal vi planlegge for en fremtid som allerede gjør seg gjeldende hos oss? Disse og flere problemstillinger belyses i løpet av seminardagen på MF. 

Innledere: Niels Nymann Eriksen,sokneprest på Vestebro, København
Kari Veiteberg, Tron Fagermoen, Steinar Ims, Carsten Schuerhoff, Sunniva Gylver, Silje Kivle Andreassen, Signe Myklebust, Iselin Jørgensen, Tone Stangeland Kaufman.
Les mer om konferansen her: https://www.mf.no/gjestfrihet

Presteforeningen dekker reise og evt. overnatting, begrenset oppad til kr. 2500,- for én deltaker.

Fagdag: Rom for tro – Refleksjon om voksne og tro

Tid: 5. mai 2020 klokken 09.30 til 15.00
Sted: IKO, Colletts gate 43, St. Hanshaugen
Deltakeravgift: kr 400
Påmeldingsfrist: 14.04. 2020

Tema: Fagdagen tar opp spørsmålet om hvordan og hvor samtalen om tro skjer. Hvor finnes møteplassene der tro er tema? Hvordan snakker man om tro og egen tro i et samfunn preget av livssynsmessig mangfold? Hva mister vi om samtalen om tro forstummer?

Innledere: Henrik Syse, Kjersti Opstad, Trond Skard Dokka, Gunnfrid L. Øierud, Ingrid R. Joyce med flere.

Arrangører: K-stud – Kristelig studieforbund, KUFO – kirkelig undervisningsforbund, Presteforeningen, IKO – Kirkelig pedagogisk senter og Kirkerådet.

Les mer om konferansen her: https://iko.no/kurs-og-iko-mentor/2020/fagdag-om-voksne-og-moteplasser-for-tro

Presteforeningen dekker reise og evt. overnatting, begrenset oppad til kr. 2500,- for én deltaker.

Emneknagger

Stipend