Personer rundt et bord som samtaler om bibeltekster

Foto: Kristianne Marøy

Personer rundt et bord som samtaler om bibeltekster

Foto: Kristianne Marøy

Konferansestipend vår 2019

Presteforeningen lyser ut konferansestipender våren 2019. Nå kan du som er medlem av Presteforeningen selv søke om konferansestipend. Det er også mulig for lokallagsstyrer og stiftsstyrer å foreslå kandidater (som forutsettes forespurt). Det er Presteforeningens fagavdeling som tildeler stipender. Foreslå gjerne deg selv til dine tillitsvalgte. PF dekker reise og konferanseavgift, eventuelt også utgifter til opphold.
Nå lyses det ut tre stipender med søknadsfrist/forslagsfrist 1. februar. Søknader sendes anne.beate.tjentland@prest.no

Del innsikten med medlemmene

De som deltar på konferanser betalt av PF forplikter seg til å bidra med en faglig refleksjon i form av en kort artikkel til våre fagsider på nettet og/eller Inter Collegas. På den måten kan alle våre medlemmer få tilgang til aktuelt fagstoff via noens deltakelse på konferanser og lignende. Artikkelen skal fortrinnsvis være en refleksjon over et foredrag eller seminar på konferansen som særlig vekket deltakerens interesse.

Kirken mot 2030. Seminar om menighetsutvikling i et mangfoldig samfunn

Dato: 6.mars 2019
Sted: MF
Arrangør: MF
Temaer: Dagseminaret har som mål «å være et møtested for kirkelige ledere som vil: – Tenke lange og store tanker om en kirke i endring i et mangfoldig samfunn, og som vil – møtes og reflektere sammen med andre om systematisk utviklingsarbeid i menigheter.»
Innledere: Pål Repstad, Inger Furseth, Rina Mariann Hansen, Øystein Dahle, Ingrid Vad Nilsen, Sturla Stålsett.

Arrangørens omtale

Presteforeningen dekker konferanseavgift og reise for 1 deltaker, begrenset oppad til kr. 2500,-.

Bibelen: bøkenes bok i bokåret

Dato: 13.-14.mars 2019
Sted: Anker Hotell, Oslo
Arrangør: Kirkerådet

Temaer: På konferansen utfordres kunstnere og kulturpersoner til et kunstnerisk blikk på de bibelske tekstene. Leser de Bibelen annerledes? Opplever og oppdager vi noe nytt?

Innledere: Niklas Rådström, Birgitte Victoria Svendsen, Berit Tversland, Bjørn Sortland, Hege Roaldstveit Lønning, Alf Kjetil Walgermo, Kristin Ørjasæter, Gro Ann Uthaug, Marieke Bettman

Arrangørens omtale

Presteforeningen dekker konferanseavgift, overnatting og reise for 1 deltaker, begrenset oppad til kr. 5500,-.

Fagdag religionspsykologi: ”If I take death into my life…” From angst to meaningful living

Dato: 14.mars 2019
Sted: MF
Arrangør: MF

Temaer: Lidelse er en del av livet. Det kan sees på som noe som skjer med oss – eller som noe vi gjør. Vårt valg av det ene eller andre perspektivet har stor påvirkning på opplevelsen vi har. Det har eksistensielle filosofer, som Kierkegaard og Heidegger, slått fast for lenge siden. Psykologien viser at de hadde rett. På denne fagdagen vil vi se nærmere på våre holdninger knyttet til lidelse, fulgt av ulike tilnærminger til død og dødsfall.

Innledere: Tatjana Schnell

Arrangørens omtale

Presteforeningen dekker konferanseavgift og reise for 1 deltaker, begrenset oppad til kr. 3000,-.