Konferanse: Makt til å forandre

Novemberkonferansen 2016 arrangeres 24. og 25. november av Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Årets tema er «Makt til å forandre – om avmakt, maktmisbruk og den gode maktutøvelsen». Ressurssenterets 20-årsjubileum markeres også under konferansen.

Novemberkonferansen er en årlig og tverrfaglig konferanse.  I år er temaet makt som et element i alle relasjoner. Maktmisbruk krenker og tildekker, overgrepsutsatte kan kjenne på sterk avmakt, hjelpere er maktutøvere og religiøse ledere kan bruke maktspråk til manipulering og kontroll. Arrangørene stiller spørsmål om hvordan kan maktmisbruk kan avdekkes, og hvordan makt kan brukes på en god måte slik at man løfter opp og styrker de som skal hjelpes. Eva Lundgren, Kjartan Leer-Salvesen, Grethe Nordhelle, Espen Ottosen, Judith van der Weele, Alf Gjøsund, Margrete Kvalbein og Bjørn Hareide er blant de bekreftede bidragsyterne.

Fredagens program er fra 12.00 et åpent arrangement i samarbeid med Rød knapp – stopp vold mot kvinner. Dagen markerer FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner, og vil i særlig grad ta opp taushetsplikt, meldeplikt og avvergeplikt.

Målgruppen for konferansen er: