Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Kirkerådet med e-bok om liturgiske klær

Kirkerådet har nylig utgitt en bok om liturgiske klær. Boka er en innføring i de liturgiske klærne, deres bakgrunn og betydning, bruken av dem, regelverk og nyttige tips om anskaffelse og stell av liturgiske klær.

Hovedforfatter er Turid Lundby, mangeårig rådgiver for liturgisk drakt og kirkelige tekstiler (1999-2010).

Boka Liturgiske klær – Alba, stola, messehagel og bispekåpe i Den norske kirke kan lastes ned eller leses fra denne lenken.

Kirkerådets presentasjon av boka leser du her.