Prest ved alteret

Foto: Kristianne Marøy

Prest ved alteret

Foto: Kristianne Marøy

Kirkens bransjestandard for gudstjenester er klar

– Det er fint at man nå får mulighet til å feire gudstjeneste igjen. Mange ser fram til fellesskap, også på minst en meters avstand, sier Presteforeningens leder Martin Enstad om at smittevernveilederen for gudstjenester og kirkelige handlinger nå er klar.

Samtidig minner han om at det er en god del som skal skje av opplæring, planlegging, drøfting og praktisk tilrettelegging FØR man kan samles til gudstjeneste igjen. – Det er viktig for vår felles trygghet, både ansatte, frivillige og kirkegjengere, at dette får den tiden det trenger.

Viktig å melde fra om avvik

– Det er avgjørende at vi underveis i marsjen hjelper hverandre til å holde oss til de gode rutinene som skal etableres. Du er ikke vrang om du sier ifra hvis smittevernveilederen og rutiner ikke følges der du jobber, tvert imot er det å ta ansvar for andres og egen helse under en pandemi. Å melde avvik er en ryddig måte å si fra om forhold som må rettes opp, påpeker Presteforeningens leder.

Smittevernveilederen er utarbeidet av Kirkerådet i samarbeid med Bispemøtet, KA –  arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter og styret i Norges kirkevergelag. Veilederen har vært drøftet med aktuelle fagforeninger på kirkelig sektor og hovedverneombudet for prestene.

Smittevernveiledere og HMS-rutine

Smittevernveileder for sjelesorgsamtaler og andre én-til-én samtaler Veilederen omfatter også dåpssamtaler, vigselssamtaler og sørgesamtaler der det kan være mer enn én samtalepartner.
Smittevernveileder for kirkemusikk og kulturarrangementer Omfatter korøvelser, konserter og andre kulturarrangement, publikumsåpne kirker og omvisninger i kirkebygget.
Smittevernveilder for diakonale samlinger og andre arrangementer i menigheter i Den norske kirke Omfatter tiltak som foregår gjennom fysiske samlinger, slik som sorggrupper og andre mindre grupper, og ulike typer samlinger/arrangementer.
Kurs om smittevernregler for gudstjenester og kirkelige handlinger Se opptak av webinaret som ble holdt 15.mai i regi av KA og Kirkerådet.

Kategorier

Aktuelt