Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Fagdag i åndelig veiledning 25.05.2020 – Avlyst

Avlyst, melder Bispemøtet.

Bispemøtets fagdag i åndelig veiledning finner sted 25. mai 2020 kl. 10-16 på Utstein Pilegrimsgård, Mosterøy.

Temaet er : Å skjelne – bedømme åndene.

Blant bidragsyterne: Christopher Chapman, Anne Kristin og Sven Aasmundtveit.

Informasjon om program og påmelding på Bispemøtets nettside.