Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Fagdag: «Åndelig veiledning – i kontekst»

29. mai 2017, Kirkens hus, Oslo

Følgende medvirker:

Hold av dagen! Påmeldingsmulighet kommer snart på kirken.no/bm

Ved spørsmål, ta kontakt med Åste Dokka ad579@kirken.no 23081393

 

Emneknagger

Sjelesorg