AKS – innmeldte kurs 2018

Sted Kursnavn tidsrom
Asker prosti Prekenstudier og pastoralutvikling Januar-juni 2018
Asker prosti Prekenstudier og pastoralutvikling August-desember 2018
Bergen domprosti Prekenstudier Januar-juni 2018
Borg Åndelig veiledning Åndelig veiledning Februar-november 2018
Drammen prosti Prekenstudier og pastoralutvikling Januar-desember 2018
Hallingdal prosti Prekenstudier Januar-juni 2018
Heimdal og Byåsen prosti Reformasjon/ Pastoralutvikling / Prest i folkekirken / Organisasjon og menighetsutvikling Januar-desember 2018
Jæren prosti Pastoralutvikling Januar-juni 2018
Jæren og Sandnes prostier Peter og David – rollemodeller for kristen tro Mai-oktober 2018
Jæren og Sandnes prostier Gudsbilder, veivisere og Nehemja November-desember 2018
Kristiansand domprosti Prekenstudier/pastoralutvikling/prest i folkekirken/organisasjon og menighetsutvikling Januar-desember 2018
Lokale tillitsvalgte i Hamar stift av Presteforeningen Medbestemmelse og organisasjonsutvikling 29.-30. januar 2018
Lokale tillitsvalgte i Oslo stift av Presteforeningen Medbestemmelse og organisasjonsutvikling 7. november 2018
Mandal prosti Prest i praksis, organisasjon og menighetsutvikling Januar-desember 2018
Mandal prosti Pilegrimsteologi og profesjonsetikk Mai-juni 2018
Nedre Romerike prosti Prekenstudier og pastoralutvikling Januar-juni 2018
Nedre Romerike prosti Prekenstudier og pastoralutvikling August-desember 2018
Nedre Romerike prosti Samhandling rundt gudstjenester og gravferd 22.-25. oktober 2018
Orkdal prosti Pastoralutvikling Januar-desember 2018
Prostefaglagsledere i Presteforeningen Medbestemmelse og organisasjonsutvikling 22.-23. oktober 2018
Retreat i Nidaros James Martin SJ: Å finne Gud i alle ting Januar-desember 2018
Ringerike prosti Lokal kompetanseutvikling Januar-desember 2018
Sentrale og regionale tillitsvalgte i Presteforeningen Medbestemmelse og organisasjonsutvikling Februar-oktober 2018
Sentrale tillitsvalgte i Presteforeningen Medbestemmelse og organisasjonsutvikling Januar-desember 2018
Stiftsstyreledere i Presteforeningen Medbestemmelse og organisasjonsutvikling Januar-desember 2018
Sør-Gudbrandsdal prosti «Så gjør vi så når til kirke vi går…» Prest i folkekirken i Sør-Gudbrandsdal prosti Januar-desember 2018
Sør-Innherred prosti Prekenstudier. Aktuelle teologiske tema. Februar-november 2018
Tillitsvalgte i Feltprestkorpset i Presteforeningen Medbestemmelse og organisasjonsutvikling 3.-4. desember 2018
Tillitsvalgte i KA, KS og Virke i Presteforeningen Medbestemmelse og organisasjonsutvikling 24.-25. september 2018
Tillitsvalgte i Presteforeningen Innføringskurs for tillitsvalgte i medbestemmelse og organisasjonsutvikling 30.-31. oktober 2018
Pensjonerte prester i Tunsberg Reformasjon nå Oktober 2017-Mars 2018

Kategorier

Dokumenter