AKS – innmeldte kurs 2016

Sted Kursnavn tidsrom
Bergen domprosti Prekenstudier Januar-juni 2016
Bergen domprosti Prekenstudier August-desember 2016
Borg Åndelig veiledning 2016
Hallingdal Prekenstudier Januar-juni 2016
Heimdal Prekenstudier / Pastoralutvikling / Prest i folkekirken / Organisasjon og menighetsutvikling Januar-desember 2016
Jæren Pastoralutvikling / tema i arbeidet som prest Januar-desember 2016
Jæren og Sandnes Nådegaver / Jesu ord i vår tid Januar-september 2016
Jæren og Sandnes Givertjeneste og diakoni September-desember 2016
Kristiansand Prekenstudier / Pastoralutvikling / Prest i folkekirken / Organisasjon og menighetsutvikling Januar-desember 2016
Lillehammer Samhandling om reformer – gudstjeneste som møtested Oktober 2015-Januar 2016
Lofoten Reformasjonen historisk og teologisk Januar-mai 2016
Mandal Prest i praksis, organisasjon og menighetsutvikling Januar-desember 2016
Nedre Romerike Prekenstudier Januar-juni 2016
Nedre Romerike Prekenstudier August 2016-juni 2017
Nidaros Domprosti Studier i forbindelse med reformasjonsjubileet April-november 2016
Nidaros FÅVN Magnus Malm: Som om Gud ikke finnes Januar-desember 2016
Nordre Sunnmøre Pastoralutvikling Januar-desember 2016
Presteforeningen i Agder og Telemark stift Medbestemmelse og organisasjonsutvikling Januar 2016
Presteforeningen i Hamar stift Medbestemmelse og organisasjonsutvikling Februar 2016
Presteforeningen i Nord- og Sør-Hålogland stift Medbestemmelse og organisasjonsutvikling 6.-7. september 2016
Kvinnelige tillitsvalgte i Presteforeningen Medbestemmelse og organisasjonsutvikling 15.-16. november 2016
Presteforeningen i Møre stift Medbestemmelse, organisasjonsutvikling og profesjonsetikk 30.-31. august 2016
Presteforeningens landskonferanse Medbestemmelse, organisasjonsutvikling og profesjonsetikk 14.-15. juni 2016
Presteforeningens representantskap Medbestemmelse og organisasjonsutvikling Mars-oktober 2016
Presteforeningens sentralstyre Medbestemmelse og organisasjonsutvikling Januar-desember 2016
Ringerike Prekenstudier / særskilte tema Januar-desember 2016
Sør-Innherad «Jeg og døden»/Prekenstudier/ Organisasjon og menighetsutvikling/ aktuelle temaer Januar-desember 2016
Ytre Stavanger Prekenstudier, pastoralutvikling Januar-desember 2016