Foto: Kristianne Marøy

Adventshilsen fra Presteforeningens leder

Gode medlemmer!

En turbulent høst

Denne høsten har vært en travel tid for Presteforeningen. Vi fikk et ganske turbulent tariffoppgjør i tariffområdet KA, som heldigvis landet med en enighet hos Riksmekleren. I rettssubjektet Den norske kirke pågår det en effektiviseringsprosess, som er krevende, særlig for de som er ansatt på bispedømmekontorene og i Kirkerådet. Det er en forventning fra våre stortingspolitikere at kirken drifter sin egen organisasjon stadig mer effektivt. I helsesektoren, kriminalomsorgen, forsvaret og på studiestedene ser vi en kontinuerlig debatt om prestens rolle, og forholdet til representanter fra andre tros- og livssynssamfunn.

Skolering av tillitsvalgte

Tariffoppgjør og omstilling, men også den kontinuerlige medbestemmelsen lokalt, regionalt og nasjonalt er tydelige eksempler på viktigheten av godt skolerte tillitsvalgte. De tillitsvalgte er enhver fagforenings viktigste ressurs. I mars vedtok PFs generalforsamling at man ønsket at tillitsvalgtopplæringen skal fornyes, og ha et særlig fokus på lokale tillitsvalgte. I høst har representantskapet vedtatt rammeverket for vår nye tillitsvalgtopplæring, og 25 lokale tillitsvalgte har for første gang gjennomført det reviderte innføringskurset, som er spesielt beregnet på nye lokale tillitsvalgte. Kurset fikk god evaluering, og vil bli en del av vår faste kursplan.

Økonomi og rekruttering

Statistikken viser at Den norske kirke hadde 60 færre presteårsverk i 2017 sammenliknet med 2015. Dette skyldes både en strammere økonomi og rekrutteringsutfordringer, og jeg er spent på hva statistikken vil si om 2018. Som kjent foreslo regjeringen å kutte kirkens budsjett med 56 millioner. Budsjettforliket med KrF snudde dette, og ga kirken ytterligere 14 ferske millioner på bordet. Det betyr at det ikke bør være økonomiske grunner til å kutte å prestetjenesten i 2019. Det er veldig bra. Men det hjelper ikke å ha lønnsmidler hvis du ikke har folk å ansette. Flere bispedømmer sliter med å rekruttere til ledige stillinger, og selv i sentrale strøk ser vi korte søkerlister.

Presteforeningen bidrar på flere måter til rekrutteringsarbeidet. Vi er opptatt av å sikre arbeidsforhold som gjør at folk forblir i yrket, og vi ønsker å bidra til å rekruttere teologistudenter. Vi ønsker også at det settes et fokus på alle de som er utdannet til prest, men som velger å jobbe med noe annet. Derfor er jeg veldig glad for at vi har fått rekrutteringsmidler til prosjektet «Hva gjorde at du sluttet og hva kunne fått deg til å bli?». Jeg håper og tror dette prosjektet kan gi oss noen viktige svar.

Ledelseskurs

Presteforeningen har et stadig fokus på presters etter- og videreutdanning. Vi er opptatt av at det tilbys relevant etter- og videreutdanning med høy faglig kvalitet. Våren 2019 håper jeg mange prester søker seg til kurset «Ledelse, roller og samspill i menighetene», som gjennomføres våren 2019 og høsten 2020. Du kan lese mer om kurset i nyhetsbrevet som sendes til alle medlemmer 28.november.

På vei mot jul

Julen nærmer seg, og foran oss ligger en travel adventstid der mange søker til kirken. Konserter, gudstjenester, skolegudstjenester og ulike adventssamlinger både i kirken og på ulike institusjoner samler mange mennesker. Adventstiden er en travel tid for presten, ofte på en god måte. Det er håpet, lyset, forventning og nestekjærligheten som får stå i sentrum i adventstiden.
Men advents- og juletiden er også en ekstra krevende tid for mange. Det er ekstra tungt å være ensom, når «alle andre» samler familien. Det er ekstra tungt, og kanskje ekstra synlig å ha dårlig råd når handelsstanden tar mer og mer plass fram mot julen. Det er en utfordring for oss som prester å stå midt i dette. Det er ikke alltid lett å både glede seg med de glade og samtidig være relevant for de som faller utenfor.  Mange av dere er engasjert i aktiviteter som gjør at også de som har det vanskelig i adventstiden skal få opplevelser som varmer og berører. Takk for den innsatsen du legger ned i advents- og juletiden.

Med ønske om en velsignet advents- og juletid

Martin Enstad
Leder, Presteforeningen