Forsiden < Kontakt oss < Verneombudene

Verneombudene

Foto: Kristianne Marøy

Alle bispedømmer og prostier har verneombud for å ivareta arbeidsmiljø og vern av arbeidstakerne. Den eller de fagforeningene som organiserer flertallet av arbeidstakerne i et verneområde har rett til å utpeke verneombud. Samtidig representerer verneombudet alle arbeidstakerne og arbeider på grunnlag av arbeidsmiljøloven.

Sentralt hovedverneombud for alle ansatte i Den norske kirke (rettssubjektet)

Dag Tormod Milje, Mobil: 934 15 401

Verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Arbeidsmiljøloven kapittel 6. Verneombud beskriver plikt til å velge verneombud og verneombudets oppgaver m.m. Kapittel 7. Arbeidsmiljøutvalg beskriver plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg og arbeidsmiljøutvalgets oppgaver m.m.. (“Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning” avklarer mer om verneombud arbeidsmiljøutvalg.)

For presteskapet er dette i “Avtale om ordning av arbeidsmiljøutvalg og verneombud for prester” (28.05.2014) organisert på tre nivå:

I hvert prosti utpekes lokalt verneombud som forholder seg til arbeidsgiver ved prost.

I hvert bispedømme utpekes hovedverneombud som har ansvar for å samordne verneombudenes virksomhet i bispedømmet og følge opp i forhold til biskop og stiftsdirektør saker som angår mer enn ett prosti. I hvert bispedømme er det arbeidsmiljøutvalg (regionalt AMU).

På sentralt nivå utpekes sentralt hovedverneombud som har ansvar for å samordne hovedverneombudenes virksomhet og følge opp i forhold til sentral arbeidsgiver saker som angår mer enn ett bispedømme. På sentralt nivå er det sentralt arbeidsmiljøutvalg.

“Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning” angir at «På verneområder hvor en lokal fagforening alene organiserer flertallet av arbeidstakerne, kan fagforeningen utpeke verneombudet.» (§3-2)

Da Presteforeningen organiserer flertallet av prestene i Den norske kirke, har også utpeking av verneombud skjedd i av PF. Det er samtidig viktig å være oppmerksom på at verneombudet representerer alle ansatte i virksomheten og styres ikke av fagforening, men av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Nedenfor har vi samlet en oversikt over verneombudene for prester i Den norske kirke. Oversikten viser navn, adresse og telefonnummer til verneombudene.

Hovedverneombud i bispedømmene:

Oslo: Maria Paulsen Skjerdingstad, Mobil: 415 48 433

Borg: Anders Leknes, Mobil: 979 86 090

Hamar: Arild Kjeilen, Mobil: 996 47 857

Tunsberg: Geir E. Holberg, Mobil: 454 86 940

Agder og Telemark: Olav Hofsli, Mobil: 959 40 726

Stavanger: Sigbjørn Jårvik, Mobil: 997 93 588

Bjørgvin: Magnar Haaland, Mobil: 415 46 366

Møre: Erlend Lunde, Mobil: 932 25 868

Nidaros: Vivi Schwencke Johnsbråten, Mobil: 990 39 366

Sør-Hålogaland: Torgeir O. Horn, Mobil: 488 95 370

Nord-Hålogaland: Gaute Norbye, Mobil: 970 04 659