Forsiden < Veiledning til arbeidstidsavtalen og lederavtalen

Veiledning til arbeidstidsavtalen og lederavtalen

Obs! Veiledningen er ikke revidert etter at arbeidstidsavtalen og lederavtalen er reforhandlet. Det er ikke gjort materielle endringer i avtalene, men en del paragrafer i arbeidstidsavtalen er strøket slik at nummereringen i veiledningen ikke lenger stemmer overens med avtalen. De paragrafene som er strøket i arbeidstidsavtalen innebærer ingen materiell endring av avtaleverket fordi bestemmelsene gjenfinnes andre steder i lov og avtale, veiledningen på disse punktene er derfor fortsatt relevant.

Det er utarbeidet en felles veiledning til særavtalene om arbeidstid som gjelder prester i Den norske kirke (rettssubjektet), dvs. arbeidstidsavtalen og lederavtalen.

I veiledningen gis det utfyllende merknader til avtalene for å skape klarhet og lette bruken av avtalene i praksis. Veiledningen er utarbeidet av KA og arbeidstakerorganisasjonene i fellesskap.