Forsiden < Valg til diverse fagutvalg er i gang (FAPR, FAPE, FAFM og FAKO)

Valg til diverse fagutvalg er i gang (FAPR, FAPE, FAFM og FAKO)

Det er nå sendt ut invitasjon til ulike medlemsgrupper om å avgi stemme ved nyvalg til følgende av Presteforeningens fagutvalg:

  • Fagutvalg for kontoransatte ved bispedømmekontor og Kirkerådets sekretariat (FAKO). Stemmeberettigete er medlemmer ved disse arbeidsstedene. Svarfrist 20.6.18
  • Fagutvalg for tilsatte i fellesråd og menighetsråd (FAFM). Stemmeberettigete er medlemmer med slikt tilsettingsforhold. Svarfrist 20.6.18
  • Fagutvalg for proster (FAPR). Stemmeberettigete er prostemedlemmer. Svarfrist 28.6.18
  • Fagutvalg for pensjonister (FAPE). Stemmeberettigete er pensjonistmedlemmer. Svarfrist 28.6.18

Valgene foregår elektronisk. Det er sendt ut epost med aktuelt valg til de ulike medlemsgruppene. Blant pensjonistmedlemmene er det en del som ikke har oppgitt epost-adresse, disse har fått stemmeseddel og informasjon tilsendt per brev (utsendt 18.6.18).

Har du ikke mottatt epost eller stemmeseddel? Ta kontakt med rådgiver Anna Grønvik gronvik@prest.no