Forsiden < Teologidagene 2020 – Åpenbaring

Teologidagene 2020 – Åpenbaring

Foto: Kristianne Marøy

At Gud åpenbarer seg for menneskene har vært en sentral forutsetning i teologien, men hvilken rolle spiller denne forståelsen i dag? Å «åpenbare» betyr å avdekke eller avsløre så noe blir klart. Hvordan behandles åpenbaringsdimensjonen i nyere teologisk forskning? Hvordan reflekteres forståelsen av åpenbaring i våre kirkelige praksiser? Teologidagene 2020 drøfter begrepet åpenbaring i et systematisk, historisk, bibelfaglig og samtidsperspektiv.

Teologidagene 2020 arrangeres i samarbeid mellom Bispemøtet, TF, MF, VID, NLA, Presteforeningen og Fagforbundet TeoLOgene.
Konferansen ønsker å stimulere til samtale og refleksjon om sentrale teologiske tema med utgangspunkt i dagens samfunn og kirke.

Les mer på Bispemøtets nettside.

Dato: 12.-13, mars 2020.

Sted: Universitetet i Oslo

Målgruppe: Prester og andre med interesse for teologi.

Nærmere informasjon kommer høsten 2019.